Bibliotheek Hoogeveen

De bibliotheek in Hoogeveen is in 2009 verhuisd naar een centraal gebouw in het centrum, waarbij alle dependances op een na zijn gesloten.

Annemarie Resink heeft samen met trainer/acteur Fred Rutting een aantal trainingen verzorgd voor de medewerkers op het gebied van klantgerichtheid en communicatie.

Daarnaast is het nieuwe directieteam begeleid in de verdere aanscherping van missie, visie en doelstellingen en zijn sleutelfunctionarissen gecoacht in hun nieuwe rol.

De evalautiebijeenkomst met het gehele personeel is begeleid door Annemarie Resink. Naar aanleiding hiervan is verder geadviseerd over aanpak en oplossing van de gesignaleerde knelpunten en belemmeringen in de verdere groei van de organisatie.