Resink Advisering & Management (hierna: “wij”) verwerken persoonsgegevens. Graag informeren wij u hier duidelijk en transparant over.
In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Resink Advisering & Management. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn.
Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt.

Klik hier om een digitale versie te downloaden. (Adobe Reader nodig)