Gemeente Haren

Begeleiding van het concernteam Personeelszaken, Communicatie, Openbare Orde en Veiligheid, Representatie en Kabinetszaken, & Control in hun oriëntatie naar de meerwaarde die ze hebben voor het concern.