Projectleider Cultuurhuis Oldambt

De gemeente Oldambt heeft Annemarie Resink gevraagd om als algemeen projectleider het Definitieve Ontwerp (DO) van het nieuw te bouwen Cultuurhuis te begeleiden naar de raadsbijeenkomst, waarin zou worden besloten al dan niet over te gaan tot de bouw. In juli 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het DO, waarna Annemarie Resink vanuit haar brede inhoudelijke kennis en ervaring is gevraagd het project verder te begeleiden. Gedurende deze fase van de opdracht is met toekomstige “bewoners” van het Cultuurhuis het toekomstige gebruik intensief besproken hetgeen heeft geleid tot (logistieke) afspraken.

Daarnaast zijn er vier projectleiders aangestuurd op de deelgebieden bouw, financien, bestuur & organisatie en communicatie.