Publiek Domein

Versterken van het team van Publiek Domein in een traject bij een 100.000+ gemeente. De gemeente had een reorgansiatietraject ingezet en in opdracht van het College van B&W en het Concern Management Team (CMT) moest de kwaliteit van de advisering omhoog van de (nieuwe)bestuursadviseurs.

Annemarie Resink heeft meegewerkt aan het opstellen van het programma en heeft tevens de intervisie ter hand genomen van enkele bestuursadviseurs.