Theater De Tamboer

Op 3 september, de eerste werkdag van Annemarie Resink als interim directeur van theater De Tamboer in Hoogeveen, stond er een lange rij mensen op straat die hoopten een kaartje te kunnen bemachtigen voor het nieuwe programma van Herman Finkers. Binnen stonden grote potten koffie klaar. Annemarie ondernam meteen actie en stelde voor om de wachtenden buiten van koffie te voorzien. Een no nonsens houding die bestuurslid Sjoerd Dijkstra zeer waardeert in zijn interim directeur.

De Tamboer is niet zomaar een theater. Het is het visitekaartje van Hoogeveen en het culturele hart van Drenthe, stelt Sjoerd Dijkstra. Veertig jaar geleden wilde Philips zich vestigen in Hoogeveen, maar stelde daarbij als voorwaarde dat er voor de medewerkers een cultureel centrum in de stad zou komen. De Tamboer was geboren. Met name in de laatste zeven jaar heeft het theater een enorme vlucht genomen onder de bezielende leiding van directeur Giel Pastoor die onlangs naar Eindhoven vertrok om daar directeur te worden van het prestigieuze Parktheater. Zo verdubbelde het aantal voorstellingen naar 300 per jaar. Dijkstra: “Hij heeft De Tamboer gezicht en karakter gegeven en op de kaart gezet.” Annemarie Resink heeft het aan den lijve ondervonden. “Toen ik hier 15 jaar geleden kwam wonen en op Koninginnedag het centrum inging kon ik mijn ogen bijna niet geloven. Aan niets was te merken dat het een feestdag was.” Inmiddels is er veel veranderd. Resink: “Ik heb enorm respect voor de ommezwaai die hier is gemaakt. De opening van dit culturele jaar, met Hoogeveen als culturele hoofdstad van Drenthe, trok in september bijna 3000 mensen.” Het werd een enorm spektakel waarin Hartstocht, het Hoogeveense thema van dit culturele jaar, door uiteenlopende artiesten is uitgebeeld. Inmiddels hoopt Hoogeveen met het schrijven van de langste liefdesbrief ter wereld in het Guinness Book of Records te komen. “De brief wordt geschreven door de bezoekers van Hartstocht evenementen en activiteiten. Iedereen mag een stukje aanvullen”, vertelt Annemarie.

“De Tamboer”, vult Sjoerd Dijkstra aan, “betekent veel voor het sociale klimaat in Hoogeveen.” Was het 40 jaar geleden Philips die ervoor zorgde dat er een theater kwam; nu is het De Tamboer die een belangrijke impuls geeft aan de leefbaarheid in deze stad en omgeving waardoor hoger opgeleiden worden aangetrokken en bedrijven zich hier vestigen. “Cultuur is bovendien heel belangrijk voor de sociale integratie, cultuur slecht barrières”, aldus Dijkstra. Op de dag van het interview is de crew van De Tamboer bezig met de voorbereidingen voor de opera Aida. Dit gebeurt in de grote zaal die 10 jaar geleden is aangebouwd. In totaal heeft het theater 34 vaste medewerkers. “Allemaal zeer gedreven en bekwame mensen”, vertelt Annemarie Resink die deze opdracht als interim directeur een cadeautje noemt. Zij heeft het culturele hart dan ook op de goede plaats zitten, beaamt Dijkstra. Niet alleen zat ze als ambtenaar van de gemeente Groningen zes jaar in de directie van de muziekschool, ook zit zij in de raad van toezicht van het Noord Nederlands Orkest. En zij was zes jaar voorzitter van de vereniging Vrienden van De Tamboer, met 4300 leden volgens Resink de grootste vriendenvereniging in Nederland. Het vertrek van Giel Pastoor leidde tot een sollicitatieronde waarin verschillende gesprekken zijn gevoerd. De in totaal 40 reacties leverden echter niet een kandidaat met het gewenste profiel. Sjoerd Dijkstra: “Wij zijn niet opzoek naar een tweede Giel, maar naar iemand die De Tamboer voorbereidt op de toekomst in een veranderende sociale omgeving.”

Voor De Tamboer betekent dat onder meer toewerken naar een raad van toezicht die het bestuur gaat vervangen. Een ontwikkeling die het logische gevolg is van cultural governance dat staat voor gevolg is van cultural governance dat staat voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector. vroeger toen de voorzitter van het bestuur nog werd benoemd door de gemeente. In het model van de raad van toezicht is de directeur tevens bestuurder en krijgt hiermee meer verantwoordelijkheid..”Dijkstra: “Dat betekent dat wij meer op afstand gaan besturen en dat we meer de sparring partner worden voor de directeur. In feite doen we dat nu ook al, maar straks krijgt het een formele status. En de betrokkenheid van de lokale overheid wordt daarmee ook minder groot dan vroeger toen de voorzitter van het bestuur nog werd benoemd door degemeente. In het model van de raad van toezicht is de directeur tevens bestuurder en krijgt hiermee meer verantwoordelijkheid..”

Annemarie Resink: “Daarbij komt dat van culturele instellingen wordt verwacht dat zij in toenemende mate gaan opereren als cultureel ondernemer. Zo moeten zij in het kader van de subsidiëring restatiecontracten gaan afsluiten met de gemeente.” Dijkstra: “Dat prestatiecontract moet passen binnen het cultureel beleidsprogramma van de gemeente. De Tamboer moet aan dat programma een bijdrage leveren. Zo versterken De Tamboer en gemeente elkaar.” Toen duidelijk werd dat de vacature niet op korte termijn kon worden ingevuld besloot het bestuur van De Tamboer op zoek te gaan naar een interim directeur voor een periode van drie maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Verschillende bureaus werden benaderd, zo ook Haute Equipe. Dat Annemarie vanwege haar jarenlange voorzitterschapverbindend te zijn en haar zakelijke no nonsens benadering. Bovendien is zij communicatief heel sterk. Ze gaat open met de dingen om.” Annemarie Resink heeft de opdracht om de stabiliteit binnen de organisatie te bewaren. Dijkstra: “Als er een directeur van een dergelijk kaliber weggaat dan ontstaat er een vacuüm.” Daarnaast doet zij een van de Vrienden van De Tamboer bekend was in de organisatie heeft niet de doorslag gegeven, vertelt Dijkstra. “Dat waren vooral haar vermogen omaanzet om de interne organisatie voor te bereiden op de toekomst. Annemarie: “Denk daarbij aan het aanbrengen van meer structuur in de organisatie. Zo zijn we nu bezig met het beschrijven van functies en het maken van nieuwe werkafspraken.”

Ook het onderhouden van contacten met de gemeente, het rondmaken van het prestatiecontract en het in kaart brengen van alle zaken die te maken hebben met het eigendom en het beheer van De Tamboer, behoren tot de taken van de interim directeur. Dat haar aanpak in goede aarde valt en tot resultaten leidt blijkt wel uit de woorden van Sjoerd Dijkstra. “Wij prijzen ons gelukkig met de komst van Annemarie. Zij verstaat haar vak en weet inhoud te geven aan onze slogan: De Tamboer…een theater dat verder reikt!”

(Bron: Haute Journal 3, jaargang 1, november 2007 pag. 10 – 13)